Vår rådgiver Øyvind gir deg tips til hvordan du vinner intervjuet over salg og service jobben.

Positiv og åpen eller avmålt og reservert?

Du er innkalt til intervju, du er heldig! Vær positiv og vis engasjement og uttrykk at du faktisk vil ha denne jobben.
Selgere uten engasjement og formidlerglede er som regel ikke det bedrifter ser etter. Tar du for mye i er det lett å gå i fellen som en som prater for mye og det vil du heller ikke.

Finn balansen mellom det utfyllende og forklarende som samtidig er kortfattet og alltid besvarer spørsmålet til intervjueren.

Den stivpyntede kontra den avslappede stilen?

Noen selgere kommer litt for stivpyntet og andre møter opp litt for avslappet i klesstilen. Selv om mange kanskje vil være enig i at joggebukse og t-skjorte ikke er rett når man søker på en salgsjobb så er ikke alltid dress og flosshatt helt rett når man søker jobb innen salg heller. Vurderinger må tas ut i fra egen garderobe og stil, men rent og pent er nøkkelord man bør legge seg på minnet. Gjør deg opp en mening om kundens forventninger til egen framtoning.

Husk! Ærlighet rundt egne prestasjoner, positive og negative.
Lykke til!

 

oyvind