Visste du at nye regler i utlendingsforskriften skal gjøre det enklere og å rekruttere kompetent arbeidskraft til Norge?

«-Faglærte som ikke trenger visum gis mulighet til å få oppholdstillatelse i seks måneder for å søke arbeid i Norge (utlendingsforskriften § 1-2 oppheves, og erstattes av en ny bestemmelse § 6-29a).

-Offshorearbeidere på faste innretninger får nå også mulighet til å arbeide på fastlandet for samme arbeidsgiver. Alle ordinære vilkår for søknad om oppholdstillatelse gjelder fremdeles.

-Varighet på oppholdstillatelse for selvstendig oppdragstakere utvides fra fire til seks år.

-Endring i bestemmelsen for selvstendig næringsdrivende. Ved særlige tilfeller kan Utlendingsdirektoratet gi selvstendig næringsdrivende tillatelse til å opptre som arbeidstakere i tillegg til å drive næringsvirksomhet.»

Kilde: NHO Services http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=5443&categoryID=243&nhoservice_nyhetsbrev